Icon for contacting Healthwise

Akupunktur

Kinesisk medicin utgår ifrån att det naturliga tillståndet är god hälsa och målet är att aktivera den inre läkande fömågan som kroppen och sinnet har för att återgå till det.

Akupunkturbehandling - hur fungerar det?

Efter en noggrann konsultation fastställs vilka kombinationer som är mest effektiva för den individuella sjukdomsbilden. TCM- traditionell kinsesisk medicin behandlar hela människan och tar in hela hennes bakgrund och livsstil etc. Läs mer om konsultationen och ladda ner frågeformuläret under Konsultation.

Genom att sätta in tunna engångsnålar i s.k “Akupunkter” i olika kombinationer längs med meridianerna - det är kanaler som genomströmmas av Qi- livsenergi i kroppen, stimulerar det immunförsvaret och löser upp blockerad Qi. Det skapar sedan förändringar som hjälper kroppen att återfå sin naturliga hälsa och vitalitet.

I varje behandling förekommer vanligtvis 4 till 10 stycken tunna engångsnålar som sätts in i dem specifika akupunkterna i ca 30 minuter. Antalet behandlingar beror på sjukdomsbilden och hur länge man har haft problemet. TCM riktar sig alltid på att behandla roten till sjukdomstillståndet.

Västerländsk forskning har visat effektiviteten i akupunkternas kombinationer och de olika funktionerna i behandling av sjukdomar. TCM är en läkekonst som har prakisterats i årtusenden och genom åren har kombinationerna förfinats samt blivit bekräftade av modern vetenskap.

Hur kan jag känna mig under en behandling?

De flesta känner sig avslappnade och får en känsla av frid, som ger dem ett lugn och en styrka i det dagliga livet med allt vad det innebär.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör av dig!

Prislista